Missie arusha 2019 powerpoint verslag

klik op de hieronderstaande link om de powerpoint presentatie te bekijken.

powerpoint presentatie missie Arusha 2019