Bestuur

De Stichting Rotaplast Nederland is ANBI geregistreerd.

Het fiscaalnummer van de stichting is: 8215.51.206

 

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

(Agnes) A.M. van Heezik – Wolfkamp:   voorzitter

(Hans) J.M.B.P.  Adolfsen:                              secretaris

(Wouter) W. van de Wetering :                   penningmeester

(Sibrand) S.J.  Schepel :                                      lid en adviseur medische                                                                                                      zaken

(Gerard) G.H. van Dalen:                                  lid en belast met pr en                                                                                                           fondswerving