Giften info

Stichting Rotaplast Nederland is een door de belastingdienst erkende instelling. De stichting staat geregistreerd onder RSIN/fiscaal nummer ANBI: 821551206.

Giften, zowel regulier als periodiek, aan Rotaplast Nederland kunnen fiscaal aftrekbaar zijn.

  •  Voor privé personen geldt een drempel van maximaal  € 60,=.
  • Voor bedrijven zijn giften tot maximaal 50% aftrekbaar van de fiscale winst met een maximum van € 100.000,=.

Per 1 januari 2014 zijn periodieke giften, die zijn vastgelegd via een schenkingsovereenkomst tussen de gevende en ontvangende partij fiscaal aftrekbaar.  Er kan gebruik gemaakt worden van de schenkingsovereenkomst van de belastingdienst. Een notariële akte is niet meer noodzakelijk.

Voor privé giften is een voldoende bewijs het bankafschrift.

Via deze site kunt u de modelovereenkomst downloaden.